U prisustvu ministara prostornog uređenja i zaštite okoliša i privrede Kantona Sarajevo Zlatka Petrovića i Emira Hrenovice, danas je direktor Uprave civilne zaštite KS Mustafa Kovač predao na upotrebu i korištenje direktoru KJP „Sarajevo-šume“ d.o.o. Sarajevo Nerminu Demiroviću zglobni šumski traktor „EKO-120“ namijenjen za gašenje šumskih požara na nepristupačnim lokacijama.

Opširnije

mpf2014Ministarstvo privrede Kantona Sarajevo u saradnji sa British Councilom oranizovalo je "Međunarodni poslovni forum Kantona Sarajevo 2014". Forum je otvorio Ministar privrede Kantona Sarajevo Emir Hrenovica, koji je kao glavni cilj Foruma istakao predstavljanje Kantona Sarajevo kao potencijalne investicijske destinacije i predstavljanje privrednog sektora.

Opširnije

KJP "Sarajevo-šume" d.o.o. SarajevoMaršala Tita 7/II, 71000 SarajevoT: +387 33 219 172│F: +387 33 219 172E: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.