20160321 103538KJP „Sarajevo-šume“ d.o.o Sarajevo nastavlja sa praksom obilježavanja ekološki značajnih datuma. Danas je Svjetski dan šuma i tom prilikom organizovano je pošumljavanje sa učenicima OŠ „Hašim Spahić“ Ilijaš.

Opširnije

KJP "Sarajevo-šume" d.o.o. SarajevoMaršala Tita 7/II, 71000 SarajevoT: +387 33 219 172│F: +387 33 219 172E: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.