KJP “Sarajevo šume” d.o.o. je društveno odgovorna kompanija koja je prepoznala vrijednost projekta Volontiranje je cool! i omogućila nagrade (sadnice, klupe, korpe) koje će ostati u školama kao trajna uspomena na projekat i doprinos volontera lokalnoj zajednici.

Volontiranje je cool 11 Dana 12.02.2014. su predstavnici KJP Sarajevo šume, zajedno sa organizatorom projekta Volontiranje je cool! uručili volonterima nagrade i zahvalili im se za volontiranje u zajednici.

Opširnije

Druga galerija volonterizma

 Najmlađi volonteri Sarajeva volonterskom himnom poslali poruku: Svako može biti junak svoga grada!

U prostorijama Međunarodnog centra za djecu i omladinu Novo Sarajevo, 05.12.2013. godine, simbolično na Međunarodni dan volonterizma, održala se se druga Galerija volonterizma pod nazivom "Sve za druge a ništa za sebe" koja je ujedno i završna manifestacija projekta "Volontiranje je cool!" koju su organizovali Centar za razvoj omladinskog aktivizma CROA u partnerstvu sa Ministarstvom za obrazovaje, nauku i mlade Kantona Sarajevo.

zahvalnica1

KJP "Sarajevo šume" d.o.o. je u funkciji sponzora pomoglo realizaciju projekta "Volontiranje je cool!". Centar za razvoj omladinskog aktivizma CROA je dana 05.02.2014. godine uručio zahvalnicu KJP "Sarajevo šume" i zahvalio se za nesebičnu pomoć iskazanu u provođenju projekta. Zahvalnicu je ispred KJP "Sarajevo šume" primio gospodin Nevres Alispahić, izvršni direkor Oblasti za šumarstvo.

Opširnije

U organizaciji Ministarstva privrede Kantona Sarajevo – Uprave za šumarstvo i KJP “Sarajevo-šume” doo Sarajevo, na lokalitetu Barice je 21.03.2013. godine obilježen Međunarodni Dan šuma.

Pored organizatora, aktivno učešće u ovoj manifestaciji su imali predstavnici Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Federacije Bosne i Hercegovine, Ministarstva privrede Kantona Sarajevo i Šumarskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu.

Proljeće je na Barice došlo u punom sjaju. Ni najmanji oblačić na nebu nije priječio put suncu željnom zemlje koju odavno nije gledalo tako lijepu i čistu, okupanu istopljenim višemjesečnim snijegom.

Opširnije

Kantonalno javno preduzeće "Sarajevo šume", "Javna ustanova za zaštićena prirodna područja" Kantona Sarajevo i Institut za zaštitu od požara i eksplozije u Sarajevu (INZA) tri su bosanskohercegovačka partnera koja su sa sličnim ustanovana i institucijama iz osam zemalja regiona aplicirali na projekt IPA Adria - Fearless "Strateški pristup za prevenciju požara, alarmiranje, zaštitu i kontrolu štete u regionu Jadranskog mora".

Beneficije ovog projekta imat će i direktno stanovništvo koje naseljava prirodna i zaštićena područja, ali i turisti koji ih posjećuju, rečeno je tokom dvodnevne konferencije održane ove sedmice u Sežani u Sloveniji na kojoj su aplikanti razgovarali o drugoj fazi prijave za projekt.

Opširnije

KJP "Sarajevo-šume" d.o.o. SarajevoMaršala Tita 7/II, 71000 SarajevoT: +387 33 219 172│F: +387 33 219 172E: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.