U prisustvu ministara prostornog uređenja i zaštite okoliša i privrede Kantona Sarajevo Zlatka Petrovića i Emira Hrenovice, danas je direktor Uprave civilne zaštite KS Mustafa Kovač predao na upotrebu i korištenje direktoru KJP „Sarajevo-šume“ d.o.o. Sarajevo Nerminu Demiroviću zglobni šumski traktor „EKO-120“ namijenjen za gašenje šumskih požara na nepristupačnim lokacijama.

Opširnije

KJP "Sarajevo-šume" d.o.o. SarajevoMaršala Tita 7/II, 71000 SarajevoT: +387 33 219 172│F: +387 33 219 172E: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.