Maršala Tita 7/II, 71 000 Sarajevo, + 387 33 219 172, info@sarajevo-sume.ba

Javni oglasi - Razno

Na osnovu Odluke o prodaji šumskih drvnih sortimenata putem licitacije - javnog nadmetanja, broj: 0103-3045-2/19 od 17.10.2019. godine KJP „Sarajevo-šume“ d.o.o. Sarajevo objavljuje:  JAVNI OGLAS Za prodaju šumskih drvnih sortimenata putem licitacije - javnog nadmetanja  1.Predmet prodaje su Šumski d...
Poziv za dostavu ponuda za Usluge sudskog vještaka građevinske struke za potrebe KJP "Sarajevo - šume" d.o.o Sarajevo u 2019. godiniNa osnovu člana 8. zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH" br. 39/14) i Pravilnika o postupku dodjele ugovora o uslugama iz Aneksa II. Dio ...
0 0