FSC C139491 Promotional with text Portrait GreenOnWhite tm Elmz7b

Pravilnik o prodaji drvnih sortimenata KJP "Sarajevo-šume" d.o.o. Sarajevo

pdf iconJedinstveni minimalni cjenovnik proizvoda šumarstva i usluga za 2017. godinu

pdf icon

 

Šumarski fakultet Univerziteta u Sarajevu povodom obilježavanja 70 godina postojanja i uspješnog rada organizira Međunarodni simpozijum "Čovjek - Šuma - Nauka" - (PEFOSS), koji će se održati od 10. do 12. oktobra 2018. godine u Hotelu Holiday, Zmaja od Bosne 4 Sarajevo. Ceremonija svečanog otvorenja Simpozijuma će se održati u srijedu, 10. oktobra 2018. godine sa početkom u 10:00 sati u Kongresnoj sali Hotela Holiday u Sarajevu.

Međunarodni simpozijum "Čovjek - Šuma - Nauka" - (PEFOSS) okupit će više od 200 učesnika, a predavači na Simpoziju će biti neki od vodećih svjetskih stručnjaka iz oblasti šumarstva i hortikulture iz Austrije, Bugarske, Češke Republike, Italije, Poljske, Njemačke, Velike Britanije, Slovenije, Hrvatske, Srbije, Makedonije, Švajcarske, Portugala, Rusije, Ukrajine, Turske i Bosne i Hercegovine.

Međunarodni simpozijum "Čovjek - Šuma - Nauka" - (PEFOSS) jedan je u nizu događaja kojima Šumarski fakultet Univerziteta u Sarajevu, jedna od najstarijih visokoobrazovnih  institucija u BiH obilježava sedam decenija uspješnog rada. 

Zacrtani ciljevi u 2018. godini po pitanju investicija i nabavke stalnih sredstava u cilju zanavljanja i poboljšanja stanja građevinskih i transportnih sredstava se nastavljaju, tako da je dana 24.07.2018. godine izvršena primo-predaja transportne prikolice.

IMG 9f81829f1ef3798bd14f8f60fff12ba4 VIMG d99269fe5e659126d9446c4f91a75f13 VIMG b1105283019c160724150ca0ede57e14 V

Transportna prikolica će se koristiti za efikasno, sigurno, bezbjedno i kvalitetno transportovanje vozila i građevinske mehanizacije, a sve u cilju brže i efikasnije pre/raspodjele transportnih i građevinskih sredstava u okviru obavljanja redovne djelatnosti, te potreba i izvršavanja svakodnevnih poslovnih procesa na više različitih, udaljenih i u često slučajeva teško pristupačnih lokaliteta.

           U prostorijama direkcije KJP "Sarajevo-šume" d.o..o. Sarajevo, dana 24.07.2018. godine održan je radni sastanak sa predstavnicima Udruženja inženjera i tehničara šumarstva - UŠIT FBiH: 

- Predsjednik Skupštine Dr. prof. Ahmed Lojo

- Predsjednik udruženja dipl.ing.šum. Refik Hodžić

- Generalni sekretar udruženja dipl.ing.šum. Azem Jamaković

i Direktor KJP "Sarajevo-šume" d.o.o. Sarajevo mr.sci. dipl.ing.šum. Nermin Demirović

3

      Tema sastanka je problematika sa kojima se susreću šumsko-privredna društva. Od operativnih problema u proizvodnji, edukacije, stručnog osposobljavanja, inženjera i tehničara do zakonskih propisa i regulative.

    Pored toga, najviše je bilo razgovora oko pripreme i provođenja aktivnosti za održavanje 53. EFNS takmičenja Sarajevo-Igman 2021. godine (Evropsko prvenstvo šumara u nordijskim ski disciplinama), koje okuplja više od 1.000 učesnika iz cijele Evrope na sedmodnevnom takmičenju.

      Takmičenje će se održati na lokalitetu kojim upravlja KJP "Sarajevo-šume" d.o.o. Sarajevo, a u organizaciji Udruženja UŠIT FBiH i KJP "Sarajevo-šume" d.o.o. Sarajevo.

Read more...

KJP „Sarajevo-šume“ d.o.o. Sarajevo je u 2018. godini se opredjelilo za investiranje u stalna sredstva, tako da je 18.07.2018. godine izvršena primo-predaja dvije građevinske mašine „Skip“ koje će se koristiti prevashodno za izgradnju, popravku i sanaciju šumskih puteva u sklopu redovnog poslovanja i obavljanja svoje redovne djelatnosti.

IMG 080e7650a6884fe6f041e7237b7248b0 VIMG 188d8f972513a2f564e0772d3442a02b V

IMG 305fdd2446f4ef3a3ea19d67ab286706 VIMG 879f2c9ca296ab969e7ef2a0d1141b07 V

U 2018. godini zbog izrazito teških uslova rada i kišnih padavina, došlo je do znatnog oštećenja primarnih i sekundarnih mreža šumske komunikacije, tako da nam je cilj angažovanjem svojih vlastitih sredstava izvršiti rekonstrukciju putnih komunikacija uz što manje troškove i angažovanje drugih lica.

Broj: 0103-2746-4/18

Datum: 16.10.2018. godine

Na osnovu Odluke o prodaji šumskih drvnih sortimenata putem licitacije - javnog nadmetanja za 2018. godinu, broj: 0103-2746-3/18 od 10.10.2018. godine, KJP „Sarajevo-šume“ d.o.o. Sarajevo objavljuje:

JAVNI OGLAS

Za prodaju šumskih drvnih sortimenata putem licitacije/javnog nadmetanja

Predmet prodaje su šumski drvni sortimenti kako slijedi:

Lot 1. Š.U. "Srednje" Trupci četinara  odjel: 55 G.J. Gornja Ljubina

Vrsta drveta Mjesto prodaje Klasa Ponuđena količina za prodaju (m3) Početna cijena u KM/m3 bez PDV-a
Trupci četinara Jela Međustovarište I/III 66,00 m3 klasa jela
I 150,00
II 130,00
III 113,00

Lot 2. Š.U. "Srednje" Trupci četinara odjel: 55 G.J. Gornja Ljubina

Vrsta drveta Mjesto prodaje Klasa Ponuđena količina za prodaju (m3) Početna cijena u KM/m3 bez PDV-a
Trupci četinara Smrča Međustovarište I/III 200,00 m3 klasa smrča
I 160,00
II 133,00
III 114,00

Lot 3. Š.U. "Srednje" Trupci četinara  odjel: 55 G.J. Gornja Ljubina

Vrsta drveta Mjesto prodaje Klasa Ponuđena količina za prodaju (m3) Početna cijena u KM/m3 bez PDV-a
Trupci četinara Smrča Međustovarište I/III 200,00 m3 klasa smrča
I 160,00
II 133,00
III 114,00

Lot4. Š.U. "Srednje" Trupci četinara  odjel: 55 G.J. Gornja Ljubina

Vrsta drveta Mjesto prodaje Klasa Ponuđena količina za prodaju (m3) Početna cijena u KM/m3 bez PDV-a
Trupci četinara Smrča Međustovarište I/III 200,00 m3 klasa smrča
I 160,00
II 133,00
III 114,00

Lot 5. Š.U. "Srednje" Trupci četinara  odjel: 55 G.J. Gornja Ljubina

Vrsta drveta Mjesto prodaje Klasa Ponuđena količina za prodaju (m3) Početna cijena u KM/m3 bez PDV-a
Trupci četinara Smrča Međustovarište I/III 200,00 m3 klasa smrča
I 160,00
II 133,00
III 114,00

Lot 6. Š.U. "Srednje" Trupci četinara  odjel: 55 G.J. Gornja Ljubina

Vrsta drveta Mjesto prodaje Klasa Ponuđena količina za prodaju (m3) Početna cijena u KM/m3 bez PDV-a
Trupci četinara Smrča Međustovarište I/III 188,00 m3 klasa smrča
I 160,00
II 133,00
III 114,00

Lot 7.Š.U. "Srednje" Trupci lišćara  odjel: 55 G.J. Gornja Ljubina

Vrsta drveta Mjesto prodaje Klasa Ponuđena količina za prodaju (m3) Početna cijena u KM/m3 bez PDV-a
Trupci lišičara Bukva Međustovarište I/III 200,00 m3 klasa
I 138,00
II 120,00
III 95,00

Lot 8 Š.U. "Srednje" Trupci lišćara odjel: 55 G.J. Gornja Ljubina

Vrsta drveta Mjesto prodaje Klasa Ponuđena količina za prodaju (m3) Početna cijena u KM/m3 bez PDV-a
Trupci lišičara Bukva Međustovarište I/III 150,00 m3 klasa
I 138,00
II 120,00
III 95,00

Lot 9.Š.U. "Srednje" Trupci četinara (j/s) odjel: 55 G.J. Gornja Ljubina

Vrsta drveta Mjesto prodaje Klasa Ponuđena količina za prodaju (m3) Početna cijena u KM/m3 bez PDV-a
Rudno drvo Međustovarište - 150,00 m3 75,20

Lot 10.Š.U. "Srednje" Trupci četinara (j/s) odjel: 55 G.J. Gornja Ljubina

Vrsta drveta Mjesto prodaje Klasa Ponuđena količina za prodaju (m3) Početna cijena u KM/m3 bez PDV-a
Drvo za celulozu četinara Međustovarište - 210,00 m3 55,00

Lot 11.Š.U. "Srednje" Trupci četinara  odjel: 93 G.J. Gornja Ljubina

Vrsta drveta Mjesto prodaje Klasa Ponuđena količina za prodaju (m3) Početna cijena u KM/m3 bez PDV-a
Trupci četinara Jela Međustovarište I/III 200,00 m3 klasa jela
I 150,00
II 130,00
III 113,00

Lot 12. Š.U. "Srednje" Trupci četinara odjel: 93 G.J. Gornja Ljubina

Vrsta drveta Mjesto prodaje Klasa Ponuđena količina za prodaju (m3) Početna cijena u KM/m3 bez PDV-a
Trupci četinara Smrča Međustovarište I/III 200,00 m3 klasa smrča
I 160,00
II 133,00
III 114,00

Lot 13. Š.U. "Srednje" Trupci četinara  odjel: 93 G.J. Gornja Ljubina

Vrsta drveta Mjesto prodaje Klasa Ponuđena količina za prodaju (m3) Početna cijena u KM/m3 bez PDV-a
Trupci četinara Smrča Međustovarište I/III 200,00 m3 klasa smrča
I 160,00
II 133,00
III 114,00

Lot 14. Š.U. "Srednje" Trupci četinara  odjel: 93 G.J. Gornja Ljubina

Vrsta drveta Mjesto prodaje Klasa Ponuđena količina za prodaju (m3) Početna cijena u KM/m3 bez PDV-a
Trupci četinara Smrča Međustovarište I/III 100,00 m3 klasa smrča
I 160,00
II 133,00
III 114,00

Lot 15.Š.U. "Srednje" Trupci lišćara odjel: 93 G.J. Gornja Ljubina

Vrsta drveta Mjesto prodaje Klasa Ponuđena količina za prodaju (m3) Početna cijena u KM/m3 bez PDV-a
Trupci lišičara Bukva Međustovarište I/III 120,00 m3 klasa
I 138,00
II 120,00
III 95,00

Lot 16.Š.U. "Srednje" Trupci četinara (j/s) odjel: 93 G.J. Gornja Ljubina

Vrsta drveta Mjesto prodaje Klasa Ponuđena količina za prodaju (m3) Početna cijena u KM/m3 bez PDV-a
Rudno drvo Međustovarište - 130,00 m3 75,20

Lot 17.Š.U. "Srednje" Trupci četinara (j/s) odjel: 93 G.J. Gornja Ljubina

Vrsta drveta Mjesto prodaje Klasa Ponuđena količina za prodaju (m3) Početna cijena u KM/m3 bez PDV-a
Drvo za celulozu četinara Međustovarište - 150,00 m3 55,00

Kvalitet, dimenzije i mjere šumskih drvnih sortimenata su u skladu sa važećim standardima.

2. Rok za podnošenje ponuda: Ponude slati u zatvorenoj koverti najkasnije do srijede, 24.10.2018. godine do 12:00 sati na protokol KJP „Sarajevo-šume“ d.o.o. Sarajevo.

 Napomena: Sve neophodne informacije za Javni oglas mogu se dobiti na broj tel. 033/216-142. Objava cijelog teksta javnog oglasa može se naći na Web stranici www.sarajevo-sume.ba i na oglasnoj ploči Preduzeća.

OVDJE POGLEDAJTE I PREUZMITE PROŠIRENU VERZIJU OGLASA

 

KJP "Sarajevo-šume" d.o.o. SarajevoMaršala Tita 7/II, 71000 SarajevoT: +387 33 219 172│F: +387 33 219 172E: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.