Maršala Tita 7/II, 71 000 Sarajevo, + 387 33 219 172, info@sarajevo-sume.ba

BIOINŽENJERING


Projektovanje i realizacija projekata uređenja zelenih površina oko vikendica, kuća i uređenje parkova i izletišta uz korištenje vlastitog sadnog materijala ili nabavku po narudžbi kupca. Izrada šumskog, parkovskog i dvorišnog mobilijara u vlastitoj radionici sa mogućnošću njegove dopreme i ugradnje.
0 0