Maršala Tita 7/II, 71 000 Sarajevo, + 387 33 219 172, info@sarajevo-sume.ba
OBAVJEŠTENJA FSC:

Obavijest o sječi, izvozu i otpremi šumsko drvnih sortimenata u 2024. godini

OBAVIJEST O SJEČI, IZVOZU I OTPREMI ŠUMSKO DRVNIH SORTIMENATA 2021.

Radovi na uzgajanju šuma u toku 01.06.-31.07.2020., godine

OBAVIJEST O SJEČI, IZVOZU I OTPREMI ŠUMSKO DRVNIH SORTIMENATA 2020:

OBAVIJEST O SJEČI, IZVOZU I OTPREMI ŠUMSKO DRVNIH SORTIMENATA 2019:

OBAVJEŠTENJE VEZANO ZA NADZOR PROVOĐENJA FSC-a:

Broj: 0103-2063-1/18. Šumskim upravama/Službama Preduzeća

Broj: 0103-2063-2/18. Institucijama/Organizacijama

Datum: 03.08.2018. godine

OBAVIJEST O SJEČI, IZVOZU I OTPREMI ŠUMSKO DRVNIH SORTIMENATA 2018:

OBAVIJEST O SJEČI, IZVOZU I OTPREMI ŠUMSKIH DRVNIH SORTIMENATA - ŠU HADŽIĆI (redovna sječa):

USPJEŠNO PROVEDENA PREDPROCJENA I GLAVNA PROCJENA USKLAĐENOSTI POSLOVANJA SA FSC PRINCIPIMA:


Nakon predprocjene i provjere usklađenosti poslovanja sa FSC principima od strane međunarodnog tima za Qualifor program koja je održana u martu 2017. godine, te na osnovu Izvještaja koji je dostavljen, uspješno je izvršena priprema za glavnu procjenu.


U periodu od 05.09 do 07.09. 2017. godine održana je glavna procjena kvaliteta gazdovanja KJP „Sarajevo-šume“ d.o.o. Sarajevo od strane ovlaštene institucije „SGS“ Slovakia spol.s r.o Slovačka u sastavu međunarodnog tima za Qualifor program, eksperata za navedenu oblast.

U navedenom periodu obavljan je pregled dokumentacije u Direkciji Preduzeća, te obilazak terena na području šumskih uprava KJP "Sarajevo-šume" d.o.o. Sarajevo: “Trnovo” i “Hadžići”, a sa ciljem provjere je usklađenosti poslovanja Preduzeća po FSC principima. Održan je završni sastanak Glavne procjene, gdje su predstavnici nezavisne institucije za certificiranje SGS naglasili sljedeće:

  • da je uočena velika posvećenost Preduzeća uspjehu certifikacije,
  • da nema razloga za isticanjem velikih korektivnih mjera,
  • da se može dati preporuka za izdavanje certifikata,
  • izdavanje FSC certifikata za petogodišnje razdoblje, nakon provođenja redovne procedure, očekuje se za tri mjeseca.

OBAVJEŠTENJE ZA JAVNOST:

 

Kantonalno javno preduzeće za gospodarenje državnim šumama “Sarajevo šume” d.o.o. Sarajevo se opredjelilo za usklađivanje svih aktivnosti gospodarenja šumskim resursima sa principima i kriterijima međunarodno priznatog programa certificiranja „Forest Stewardship Council“ (FSCTM).
Ovim putem obavještavamo svoje uposlenike, poslovne partnere, vladine i nevladine organizacije, općine na području Kantona Sarajevo, lokalno stanovništvo, kao i ostale ustanove i institucije, koje na bilo koji način imaju interes da se šumom gospodari u skladu sa principima i kriterijima međunarodno priznatog programa certificiranja „Forest Stewardship Council“ (FSC), da će se u periodu od 05.09 do 07.09. 2017. godine održati glavna procjena kvaliteta gazdovanja Preduzeća od strane ovlaštene institucije „SGS“ Slovakia spol.s r.o Slovačka, a sa ciljem izdavanja FSC certifikata.

KJP “Sarajevo-šume” d.o.o. Sarajevo

OBAVIJEST O SJEČI, IZVOZU I OTPREMI ŠUMSKO DRVNIH SORTIMENATA:

INTERESNE GRUPE:

0 0