Maršala Tita 7/II, 71 000 Sarajevo, + 387 33 219 172, info@sarajevo-sume.ba

Kontaktirajte nas


Naziv: KJP "Sarajevo - šume" d.o.o. Sarajevo
Adresa i broj: Maršala Tita 7/II
Grad: 71000 Sarajevo
Država: Bosna i Hercegovina

Telefon/Fax: + 387 33 219 172
e-mail: info@sarajevo-sume.ba 

UPRAVA DRUŠTVA


Samir Omerović - 
Direktor Preduzeća
e-mail: somerovic@sarajevo-sume.ba
T: + 387 33 219 172

___________________________________________________________________________________________

ŠUMSKE UPRAVE


ŠU HADŽIĆI
Bašić Jasin - Š
ef ŠU Hadžići - 033 420 898 - 061 220 401

ŠU SREDNJE
 - šef ŠU Srednje - 033 489 046 - 061 173 220

ŠU TRNOVO
Delić Feriz
- Šef ŠU Trnovo - 033 439 301 - 061 201 759
___________________________________________________________________________________________

OBLAST ZA OPŠTE POSLOVE


Kečo Hidajeta -
rukovodilac Službe za ekonomsko finansijske poslove - 033 216 142 - 061 518 745

Delić Haša
- rukovodilac Službe za opće, pravne i kadrovske poslove - 033 554 916 

Vatrić Omer - rukovodilac Službe  za zaštitu ljudi i imovine - 062 330 842
  
Halilović Melisa - rukovodilac Službe za marketing i komercijalne poslove - 033 554 915

Nermina Hajrić - rukovodilac Službe za imovinsko pravne poslove - 033 219 172
___________________________________________________________________________________________

OBLAST ZA ŠUMARSTVO


Aida Japalak
- Koordinator - 033 218 004 

Huseinović Osman - rukovodilac Službe za uzgoj i zaštitu šuma - 033 428 540 - 061 143 597

Šuvalija Namka - rukovodilac Službe plana i analize - 033 218 004 - 061 143 651

Adnan Duvnjak- rukovodilac Službe za pripremu i projektovanje - 033 420 279 

Tukelija Midhat - rukovodilac Službe transporta i mehanizacije - 033 428 431 - 061 255 282

Maslan Ismet - rukovodilac Službe za održavanje šumskih komunikacija i objekata - 062 878 093

Berilo Zejnil - rukovodilac Službe za ekologiju i zaštićena područja - 061 489 942

                    - rukovodilac Službe za lov i lovni turizam - 061 726 460
___________________________________________________________________________________________

RASADNICI - TARČIN I SEDRENIK


Kemal Kapetanović 
- šef rasadnika - 033 232 996 - 061 913 979
___________________________________________________________________________________________
0 0