Maršala Tita 7/II, 71 000 Sarajevo, + 387 33 219 172, info@sarajevo-sume.ba

Skupština


Imenovanje i razrješenje predsjednika i člana Skupštine Društva provodi Ministarstvo privrede Kantona Sarajevo, uz saglasnost Vlade Kantona Sarajevo, a potvrđuje Skupština Kantona Sarajevo. Organi Preduzeća podnose izvještaj o radu Preduzeća Vladi Kantona i Skupštini Kantona Sarajevo, kao osnivaču.

Skupština Društva se sastoji od predsjednika i članova.

  • Aziz Fazlić - punomoćnik KJP ,,Sarajevo-šume" d.o.o. Sarajevo / predsjednik
 
  • Midhat Pijadžer - punomoćnik KJP ,,Sarajevo-šume" d.o.o. Sarajevo / član

  • Maida Haskić - punomoćnik KJP ,,Sarajevo-šume" d.o.o. Sarajevo / član
0 0