Maršala Tita 7/II, 71 000 Sarajevo, + 387 33 219 172, info@sarajevo-sume.ba

13.06.2024.


Na osnovu Statuta  i Pravilnika o načinu žigosanja, obrojčavanja, premjeravanja, sadržaju i načinu izdavanja otpremnog iskaza za drvo i nedrvne (sekundarne) šumske proizvode te o uzgoju, iskorištavanju, sakupljanju i prometu nedrvnih (sekundarnih) šumskih proizvoda i Odluke Nadzornog odbora preduzeća Direktor KJP „Sarajevo-šume“ d.o.o. Sarajevo dana  13.06.2024.g. raspisuje:


J A V N I   P O Z I V
za sakupljanje i otkup nedrvnih šumskih proizvoda za 2024. godinu
 
Pozivaju se otkupljivači sekundarnih šumskih proizvoda za sklapanje ugovora i izdavanje akreditacija za sakupljanje i otkup nedrvnih šumskih proizvoda u toku 2024. godine.
 
Sekundarnim šumskim proizvodima smatraju se: ljekovito i aromatsko bilje, šumski proizvodi (pitomi kesten, orah, lješnjak, divlje jabuke i kruške, šipak, borovnica, maline, drenjke, trnjine, jagode i dr.) gljive, puževi, rakovi, pijavice, lišajevi, mahovine, iglice, češeri-šišarke, kora ljekovitog drveća, smola, pijesak, kamen.
Slika

 

KJP „Sarajevo-šume“ d.o.o. Sarajevo organizuje sastanak o Zakonu o šumama, stanju na tržištu i proizvodnji te reorganizaciji sektora šumarstva u Federaciji Bosne i Hercegovine

 

Nezavidna situacija u kojoj se trenutno nalazi sektor šumarstva i drvne industrije iziskuje hitno djelovanje po pitanju aktualne problematike zbog koje preduzeće KJP “Sarajevo-šume“ d.o.o. Sarajevo uz podršku Ministarstva privrede Kantona Sarajevo organizuje sastanak na Igmanu 23.05.2024. godine.

 

Povod za održavanje ove aktivnosti je između ostalog jedan od zaključaka sa sastanka direktora kantonalnih javnih preduzeća koje gospodare državnim šumama i drvoprerađivača  koji se održao na Kupresu u periodu 20-21.03.2024.godine.

Cilj sastanka je okupiti sve institucije, počevši sa Federalnim ministarstvom poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, ministrom g. Kemalom Hrnjićem i njegovim pomoćnicima koji se bave problematikom šumarstva, predstavnicima Vlade Kantona Sarajevo, ministrima resornih ministarstava iz drugih Kantona, predstavnicima kantonalnih uprava za šumarstvo, predstavnicima Federalne šumarske inspekcije i kantonalnim šumarskim inspekcijama, predstavnicima Šumarskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, predstavnicima UŠIT-a, predstavnicima Privredne komore FBiH i KS kao i predstavnicima Samostalnog sindikata šumarstva, prerade drveta i papira.

Pored aktualne problematike šumarstva i svih izazova sa kojima se sektor šumarstva i drvne industrije susreće u Federaciji Bosne i Hercegovine na sutrašnjem sastanku se planira govoriti i o inovacijama u šumarstvu, uvođenju ekološko-prihvatljivih tehnologija rada, proizvodnji biomase i njenoj upotrebi u budućnosti, te o mnogim drugim temama koje značajno utiču na sektor šumarstva i drvne industrije.

KJP „Sarajevo-šume“ d.o.o. Sarajevo izražava veliko zadovoljstvo i zahvaljuje na interesovanju i prepoznavanju važnosti sastanka koji se održava sutra u Hotelu „Monti“ sa početkom u 10 sati jer su gotovo sve institucije i njihovi predstavnici potvrdili svoje prisustvo.

 

05.04.2024.


Na osnovu Odluke o prodaji šumskih drvnih sortimenata na panju putem licitacije, broj: 0103-1517-4/24 od 01.04.2024. godine, KJP „Sarajevo-šume“ d.o.o. Sarajevo objavljuje:

  

JAVNI OGLAS
za prodaju šumskih drvnih sortimenata putem licitacije/javnog nadmetanja
 
 
  1. Predmet prodaje su šumski drvni sortimenti Trupci klase F, L, I, II, III, TT stubovi, rudno drvo, celuloza i ogrijevno drvo koji se nalaze na prostoru kojim gospodari KJP “Sarajevo šume“ d.o.o. Sarajevo (definisan administrativnim granicama Kantona Sarajevo).

 

Kvalitet, dimezije i mjere šumskih drvnih sortimenata su u skladu sa važećim standardima.

 

  1. Rok za podonošenje ponuda: ponude dostaviti u zatvorenoj koverti najkasnije do: 12.04.2024. godine do 10:00 sati na protokol KJP „Sarajevo-šume“ d.o.o. Sarajevo.

 

Napomena: Sve neophodne informacije za Javni oglas mogu se dobiti na broj tel. 033/219-172.

05.04.2024.


Na osnovu Odluke o prodaji šumskih drvnih sortimenata na panju putem licitacije, broj: 0103-1321-4/24 od 01.04.2024. godine, KJP „Sarajevo-šume“ d.o.o. Sarajevo objavljuje:

 

JAVNI OGLAS
za prodaju šumskih drvnih sortimenata putem licitacije/javnog nadmetanja

 
  1. Predmet prodaje su šumski drvni sortimenti Trupci klase F, L, I, II, III, TT stubovi, rudno drvo, celuloza i ogrijevno drvo koji se nalaze na prostoru kojim gospodari KJP “Sarajevo šume“ d.o.o. Sarajevo (definisan administrativnim granicama Kantona Sarajevo).

 

Kvalitet, dimezije i mjere šumskih drvnih sortimenata su u skladu sa važećim standardima.

 

  1. Rok za podonošenje ponuda: ponude dostaviti u zatvorenoj koverti najkasnije do: 12.04.2024. godine do 11:00 sati na protokol KJP „Sarajevo-šume“ d.o.o. Sarajevo.

 

Napomena: Sve neophodne informacije za Javni oglas mogu se dobiti na broj tel. 033/219-172.

Međunarodni dan šuma 21. mart

Slika
Međunarodni dan šuma ili Svjetski dan šuma obilježava se svake godine 21. marta. Ovaj je datum ustanovljen 1971 godine, kada se obilježavao kao Dan šuma, na inicijativu Europske poljoprivredne konfederacije, kako bi se istaknula važnost drveća i istaknule brojne dobrobiti šumske vegetacije.

Šume predstavljaju jedan od najsloženijih ekosistema na Zemlji i prirodni resurs od iznimne važnosti za čovjeka, ali i za cjelokupnu biološku raznolikost. Obnova šumskih ekosistema i jedan je od preduvjeta za očuvanje stabilnosti u okolišu. Šume su stabilizatori klime s velikim uticajem na stabilnost svih ekosistema, najviše utiču na pročišćavanje zraka od prašine, inih čestica i plinova koji ulaze u atmosferu, utiču na vodne resurse, kvalitetu tla, a zahvaljujući svojoj zaštitnoj ulozi, sprječavaju erozija, klizišta i šumovitost zemljišta. Šuma je stanište brojnih vrsta biljaka i životinja, čiji opstanak i razvoj u značajnoj mjeri ovisi o očuvanosti šume.


OBAVJEŠTENJE ZA JAVNOST

Kantonalno javno preduzeće za gospodarenje državnim šumama "Sarajevo-šume" d.o.o. Sarajevo se opredjelilo za usklađivanje svih aktivnosti gospodarenja šumskim resursima sa principima i kriterijima međunarodnog priznatog programa certificiranja "Forest Stewardship Counsil" (FSC).

Ovim putem obavještavamo svoje uposlenike, poslovne partnere, vladine i nevladine organizacije, opštine na području Kantona Sarajevo, lokalno stanovništvo, kao i ostale ustanove i institucije koje na bilo koji način imaju interes da se šumom gospodari u skladu sa principima i kriterijima međunarodno priznatog programa certificiranja "Forest Stewardship Counsil" (FSC), da će se u periodu od 19.03.2024. do 21.03.2024. godine održati nadzorna posjeta kvaliteta gazdovanja Preduzeća od strane ovlaštene institucije "SGS" Slovakia spol.s r.o Slovačka, a s ciljem održanja FSC certifikata.

18.01.2024.

Na osnovu Odluke o prodaji šumskih drvnih sortimenata broj: 0103-4561-5a/23 od 18.01.2024. godine putem ugovora za sukcesivnu isporuku u 2024. godini KJP "Sarajevo-šume" d.o.o. Sarajevo objavljuje:


JAVNI OGLAS
Za prodaju šumskih drvnih sortimenata putem ugovora za sukcesivnu isporuku u 2024. godini


1. Predmet prodaje su šumski drvni sortimenti kako slijedi:

LOT 1. Tehničko drvo, klasa F, I, II, III (jela, smrča, crni i bijeli bor) na međustovarištu u količini od 54.581,00 m3
LOT 2. Dalekovodni stubovi četinara do 8 metara (jela/smrča) na međustovarištu u količini od 1.408,00 m3
LOT 3. Dalekovodni stubovi četinara preko 8 metara (jela/smrča) na međustovarištu u količini od 517,00 m3
LOT 4. Tehničko drvo lišćara, klasa L, I, II, III (bukva) na međustovarištu u količini od 19.044,00 m3
LOT 5. Ogrijevno drvo lišćara - tvrdi lišćari, klasa I (bukva/hrast) na međustovarištu u količini od 35.596,00 m3
LOT 6. Rudno drvo četinara na međustovarištu u kolićini od 6.118,00 m3
LOT 7. Celulozno drvo četinara na međistovarištu u količini od 11.773,00 m3
LOT 8. Ogrijevo drvo prostorno na međustovarištu u količini od 2.905,00 m3
LOT 9. Ogrijevno drvo gule međustovarište u količini od 280,00 m3

2. Rok za pondošenje ponuda: ponude dostaviti u zatvorenoj koverti najkasnije do 31.01.2024. godine do 11:00 sati na protokol KJP "Sarajevo-šume" d.o.o. Sarajevo.

Napomena: sve neophodne informacije za Javni oglas mogu se dobiti na broj tel.: 033/219-172. Objava cijelog teksta Javnog oglasa pored ove objave može se naći i na oglasnim pločama Preduzeća

29.12.2023.

Na osnovu Odluke o prodaji šumskih drvnih sortimenata putem licitacije, broj: 0103-5013-4/23 od 29.12.2023. godine, KJP „Sarajevo-šume“ d.o.o. Sarajevo objavljuje:

 

 

JAVNI OGLAS
Za prodaju šumskih drvnih sortimenata putem licitacije/javnog nadmetanja

 

 

  1. Predmet prodaje su Šumski drvni sortimenti Trupci klase F,L,I,II,III, TT stubovi, rudno drvo, celuloza i ogrijevno drvo koji se nalaze na prostoru kojim gospodari KJP “Sarajevo šume“ d.o.o. Sarajevo (Definisan administrativnim granicama Kantona Sarajevo).

 

   Kvalitet, dimezije i mjere šumskih drvnih sortimenata su u skladu sa važećim standardima.

 

 

  1. Rok za podonošenje ponuda: Ponude dostaviti u zatvorenoj koverti najkasnije do: 10.01.2024. godine do 15:00 sati na protokol KJP „Sarajevo-šume“ d.o.o. Sarajevo.

 

Napomena: Sve neophodne informacije za Javni oglas mogu se dobiti na broj tel. 033/219-172.

 

Objava cijelog teksta javnog oglasa može se naći na Web stranici www.sarajevo-sume.ba.

 

Javni oglas se preuzima sa web stranice www.sarajevo-sume.ba i ukoliko to učinite dužni ste nas o tome obavijestiti najkasnije do 09.01.2024. godine, putem maila: info@sarajevo-sume.ba. Ponude ponuđača koji ne obavijeste Ugovorni organ na način na koji je traženo neće se uzimati u obzir.

Autohtonim sortama šumskih voćkarica u lovištima KS poboljšan ambijentalni izgled naših šuma, prirodni uslovi staništa divljači te smanjena šteta lokalnom stanovništvu

 


Lijepi decembarski dani za kraj godine omogućili su nam maksimalno uživanje u ljepotama prirode. U sklopu projekta pod nazivom “Unošenje šumskih voćkarica u lovišta u Kantonu Sarajevo“ obezbjeđena je nabavka 10 000  certificiranih sadnica šumskih voćkarica, koje za cilj imaju poboljšanje ambijentalnog izgleda naših šuma kroz razne fenofaze, oplemenjivanje šumskih ekosistema, poboljšanje prirodnih uslova staništa divljači, smanjenje šteta na glavnim vrstama drveća, te smanjenje šteta lokalnom stanovništvu na usjevima, pčelinjacima, stoci i dr. 

U utorak 26. decembra unutar Posebnog lovišta “Bjelašnica – Igman“ na više predviđenih pogodnih lokacija, zasađene su sadnice autohtonih sorti šumskih voćkarica. Za sve je šumske voćkarice značajno da nose jestive plodove pa su zbog toga značajne za prehranu brojnih divljih životinja. Veliki doprinos ovoj akciji sadnje dali su uposlenici KJP “Sarajevo-šume“ d.o.o. Sarajevo, uz finansijsku podršku resornog Ministarstva privrede Kantona Sarajevo. Ostali sadni materijal je proslijeđen lovačkim društvima sa područja Kantona Sarajevo, koji će sa ovim visokovrijednim zavičajnim vrstama šumskim voćkaricama dodatno poboljšati stanje gazdovanja sa divljači unutar lovišta u Kantonu Sarajevo.

Lovačkim kućama je vraćen izvorni izgled i održana edukacija/prezentacija s ciljem trajnog očuvanja i zaštite divljači unutar staništa u planinskim kompleksima Igmana i BjelašniceProtekle sedmicu obilježio je niz lijepih događaja unutar našeg preduzeća. U utorak 20. decembra na lokalitetima Ravna Vala i Zoranjske vode izvršen je obilazak radova na obnovljenim lovačkim kućama i visokim čekama unutar Posebnog lovišta “Bjelašnica – Igman“. Lovačkim kućama je vraćen izvorni izgled,  s ciljem trajnog konzerviranja višedecenijske kulture i baštine lovstva u Bosni i Hercegovini.

Istog dana po projektu za izvođenje pod nazivom “Šumsko uzgojni i  zaštitni rezervati  u ŠGP „Igmansko“, na lokalitetu Hrasničkog stana na Igmanu održana je edukacija i prezentacija Elaborata za izdvajanja lovno-uzgojnih i zaštitnih  rezervata za pojedine vrste divljači, koja je imala za svrhu održavanje radionice za edukaciju interesnih skupina, s ciljem trajnog očuvanja i zaštite divljači unutar staništa u planinskim kompleksima Igmana i Bjelašnice. Prezentaciju su održali uvaženi profesori sa Katedre za biologiju Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, prof. dr. Enad Korjenić, prof. dr. Samir Đug te prof.dr. Adi Vesnić.

 

Direktor KJP “Sarajevo-šume“ d.o.o. Sarajevo , Samir Omerović, dipl.ing.šum. naglasio je svim prisutnima značaj projkata ovog tipa, kako bi očuvali i unaprijedili stanje divljači unutar PL “Bjelašnica-Igman“, čije postojanje datira još iz doba Austro-Ugarske monarhije gdje je uživalo epitet carskog lovišta.

 

Ispred Ministarstva privrede KS prisutne je pozdravio pomoćnik ministra, Kemal Starogorčić, dipl.ing.šum. koji je naglasio da će resorno ministarstvo uvijek podržavati ovakve i slične projekte, koji šalju pozitivnu sliku u javnosti s ciljem unapređenja trenutnog stanja šumskih ekosistema i divljači kao njenog najljepšeg ukrasa.

 

Ovim putem zahvaljujemo se investitoru – Ministarstvu privrede Kantona Sarajevo, te izvođaču radova, uposlenicima KJP “Sarajevo-šume“ d.o.o. Sarajevo na zalaganju i uspješno realizovanom projektnom.

KONFERENCIJA NA TEMU: "Biomasa, integralna zaštita šuma i uvođenje ekološko-prihvatljivih tehnologija u iskorištavanju šuma“

22.11.2023. - 24.11.2023.

prije 8 mjeseci
Slika

Konferencija je otvorena sa obraćanjem Ministra privrede KS Zlatka Mijatovića, Dekana Šumarskog fakulteta UNSA Ahmeta Loje i Direktora preduzeća Samira Omerovića.

Između ostalog sadržaja svim učesnicima Konferencije prezentirano je niz veoma zanimljivih i edukativnih tema od kojih izdvajamo slijedeće: “Potencijali šumske biomase u KS “ (Musić J., Halilović, V., Knežević, J.) – prof.dr. Jusuf Musić, “Tehnologije pridobivanja šumske biomase” (Halilović, V., Knežević, J,, Musić, J.) – prof.dr. Velid, Halilović, “Komparativna analiza oštećenosti sastojina primjenom konvencionalne i procesorske tehnologije rada”. (Knežević, J., Halilović, V., Musić, J., Avdagić, A., Koljić, H.) – Jelena Knežević docent dr., “Istraživanja bioadheziva na bazi utekućeg drveta za proizvodnju biokompozita” prof.dr. Alan Antonović (SZG), prof.dr. Murčo Obućina (UNSA), “DRVNA BIOMASA KAO GORIVO U ENERGETICI I INDUSTRIJI - laboratorijska i pogonska saznanja o procesu sagorijevanja” - prof.dr. Nihad Hodžić; Kenan Kadić (UNSA), “Razvoj fizikalno –kemijskih svojstava peleta proizvedenih na temelju inovativnih predtretmana mješavanjem šumske i poljoprivredne biomase” - Matin Božidar; prof.dr. Josip Ištvanić; Alan Antonović (SZG) i "Zaštita šuma u promjenjivim uslovima gazdovanja" prof.dr. Osman Mujezinović.

 

Drugi dan Konferencije je bio posebno dinamičan te se održao niz prezentacija kojima su se predstavile firme saradnice na realizaciji projekta o biomasi, integralnoj zaštiti šuma i uvođenju ekološko-prihvatljivih tehnologija u iskorištavanju šuma. Predstavnici austrijske firme Ehrenhöfer Willibald kao i naše domaće firme Jasmin M d.o.o. Žepće su sa svim učesnicama i učesnicima Konferencije podijelili praktična iskustva i brojne prednosti ekološki prihvatljivih tehnologija u iskorištavanju šuma.

 

Zahvaljujući bosanskohercegovačkim i inozemnim partnerima smo predstavili dio mehanizacije koje omogućavaju da se ekološko-prihvatljivo iskorištavaju ali i štite šume koje su možda i najveće naše prirodno bogatstvo. Mnogobrojni učesnici, predstavnici domaćih i regionalnih javnih i privatnih preduzeća, predstavnici institucija, radnice i radnici preduzeća, volonteri i cijenjeni gosti su imali priliku da se uvjere u prednosti mehanizacije tj. tehnologija praktično i na terenu. Između ostalih pratećih radnih mašina i vozila predstavljen je Žičani kran, Forvarder, Pauk-Bager, Harvester, drobilice za drvo te brojne ekstenzije i dodaci, naš vrijedni animal kao i umijeće upravljanja sa svim navedenim. Posebno zadovoljstvo nam je što je ova aktivnost Konferencije popraćena sa velikom zainteresiranosti uprkos vremenskim neprilikama i niskim temperaturama na našoj olimpijskoj ljepotici planini Igman.

Nakon svih navedenih prezentacija organizovan je i poseban panel u kojem su učestvovali predstavnici javnih preduzeća, institucija, domaćih i inozemnih preduzeća i firmi.

 

U petak je okončana trodnevna Konferencija na temu: Biomasa, integralna zaštita šuma i uvođenje ekološko-prihvatljivih tehnologija u iskorištavanju šuma, a zatvaranju Konferencije predhodila je prezentacija na temu „Analiza instrumenata šumarske politike za mobilizaciju šumske biomase za proizvodnju energije u FBiH“ od strane prof.dr. Mersudina Avdibegovića kao i završno obraćanje Direktora preduzeća Samira Omerovića. Ovim putem želimo izraziti da smo veoma zahvalni svima koji su potpomogli Konferenciju, a posebno ministrastvu Privrede KS, javnim preduzećima, domaćim i inozemnim partnerskim firmama, upravi i osoblju Hotela Monti Sarajevo, cijenjenim kupcima, našim radnicama i radnicima te volonterkama i volonterima. Izražavamo zadovoljstvo što je cjelokupna Konferencija kao i sam Projekat od strane svih učesnika ocijenjena kao vrlo sadržajna, edukativna i korisna, a samim tim i uspješna te da su svi veoma zadovoljni organizacijom iste kao i svim formalnim i neformalnim aktivnostima. Pored naših redovnih mi smo pokrenuli niz procesa koji vode ka integralnoj zaštita šuma i uvođenju ekološko-prihvatljivih tehnologija u iskorištavanju šuma te se nadamo da smo putem ove Konferencije podstakli i druga domaća preduzeća da ukoliko već nisu u narednom periodu to učiniti.

22.11.2023. godine
Slika
 
Konferencija o biomasi, integralnoj zaštiti šuma i uvođenju ekološko-prihvatljivih tehnologija u iskorištavanju šuma

 Konferencija se održava na našoj olimpijskoj ljepotici planini Igman u Hotelu Monti i na terenu. U periodu od 22.11. (srijeda) do 24.11. (petak) će se prezentirati niz tehnologija, analiza, istraživanja i sl. te izvršiti prezentacija mehanizacije na terenu.

Ovim putem podsjećamo da je preduzeće KJP "Sarajevo-šume" d.o.o. Sarajevo u protekle dvije godine započelo značajne procese reorganizacije i modernizacije uvođenja ekološko-prihvatljivih tehnologija u iskorištavanju šuma i podizanju kvaliteta funkcionalnosti izvršavanja dugoročnih planova gazdovanja šumama i šumskim zemljištem na području na kojem gospodari te ovom konferencijom želimo da približimo ovu temu kako stručnoj javnosti tako i svim ostalim zainteresiranim.

U okviru trodnevne Konferencije planirano je slijedeće:

Otvaranje konferencije (Ministarstvo privrede KS , direktor KJP“Sarajevo-šume“d.o.o.Sarajevo, )

Prezentacije

“Potencijali šumske biomase u KS “ (Musić J., Halilović, V., Knežević, J.) – prof.dr. Jusuf Musić

 “Tehnologije pridobivanja šumske biomase” (Halilović, V., Knežević, J,, Musić, J.) – prof.dr. Velid Halilović

“Komparativna analiza oštećenosti sastojina primjenom konvencionalne i procesorske tehnologije rada”. (Knežević, J., Halilović, V., Musić, J., Avdagić, A., Koljić, H.) –Jelena Knežević docent dr.

“Istraživanja bioadheziva  na bazi utekućeg drveta za za proizvodnju biokompozita” prof.dr. Alan Antonović (SZG), prof.dr. Murčo Obućina (UNSA)

“DRVNA BIOMASA KAO GORIVO U ENERGETICI I INDUSTRIJI - laboratorijska i pogonska saznanja o procesu sagorijevanja” -  prof.dr. Nihad Hodžić; Kenan Kadić (UNSA)

“Razvoj fizikalno –kemijskih svojstava peleta proizvedenih na temelju inovativnih predtretmana mješavanjem šumske i poljoprivredne biomase” - Matin Božidar; prof.dr.Josip Ištvanić; Alan Antonović (SZG)

"Zaštita šuma u promjenjivim uslovima gazdovanja" prof.dr.Osman Mujezinović

Predstavljanje firmi saradnica na realizaciji projekta – Iskustva iz Austrije- Ehrenhöfer Willibald , Jasmin M BiH

Prezentacija mehanizacije na terenu

15.11.2023.


Tematska konferencija o biomasi, integralnoj zaštiti šuma i uvođenju ekološko-prihvatljivih tehnologija u 
iskorištavanju šuma 22.-24.11.2023.godine

Organizovanju i planiranju Konferencije o biomasi, integralnoj zaštiti šuma i uvođenju ekološko -
prihvatljivih tehnologija u iskorištavanju šuma pristupilo se nakon potpisivanja Sporazuma o
sufinansiranju, a kojeg su zaključili Ministarstvo Privrede Kantona Sarajevo i KJP”Sarajevo-šume”d.o.o.
Sarajevo
Organizovanje tematske Konferencije planirano je za period 22.-24.11.2023.godine, na području lokaliteta
Igman, Hotel Monti. Tematska konferencija se sastoji iz tri segmenta, podijeljena u tri dana, sa unaprijed
planiranim tematskim cjelinama koje će biti obrađivanje tokom trodnevnog trajanja ove Konferencije, a sa
akcentom na uvođenje ekološko - prihvatljivih tehnologija u iskorištavanju šuma. U toku konferencije
učesnici će imati priliku da vide konkretnu upotrebu ekološko-prihvatljivih tehnologija na terenu – žičani
kran, drobilica i forvarder.
KJP”Sarajevo-šume”d.o.o. Sarajevo je u protekle dvije godine započelo značajne procese reorganizacije i
modernizacije uvođenja ekološko-prihvatljivih tehnologija u iskorištavanju šuma i podizanju kvaliteta
funkcionalnosti izvršavanja dugoročnih planova gazdovanja šumama i šumskim zemljištem na području
kojima gospodari. Čitav projekat je podržan od strane Vlade Kantona Sarajevo i suštinski predstavlja
okupljanje nauke, šumarstva, institucija, drvoprerađivačkog sektora i svih aktera koji su direktno i
indirektno uključeni u gospodarenje šumskim resusrima.

01.09.2023.


Na osnovu Odluke o prodaji šumskih drvnih sortimenata na panju putem licitacije, broj: 0103-3050-4/22 od 30.08.2023. godine, KJP „Sarajevo-šume“ d.o.o. Sarajevo objavljuje:

 

 

JAVNI OGLAS
Za prodaju šumskih drvnih sortimenata putem licitacije/javnog nadmetanja na panju

 

 

  1. Predmet prodajesu Šumski drvni sortimenti Trupci klase F,L,I,II,III, dalekovodni stubovi, ogrijevno drvo, prostorno ogrijevno drvo, rudno drvo i celuloza koji se nalaze na prostoru kojim gospodari KJP “Sarajevo šume“ d.o.o. Sarajevo (Definisan administrativnim granicama Kantona Sarajevo).

 

   Kvalitet, dimezije i mjere šumskih drvnih sortimenata su u skladu sa važećim standardima.

 

 

  1. Rok za podonošenje ponuda:Ponude dostaviti u zatvorenoj koverti najkasnije do: 11.09.2023. godine do 14:00 sati na protokol KJP „Sarajevo-šume“ d.o.o. Sarajevo.

 

Napomena: Sve neophodne informacije za Javni oglas mogu se dobiti na broj tel. 033/219-172.

 

Objava cijelog teksta javnog oglasa može se naći na Web stranici www.sarajevo-sume.ba i na oglasnim pločama preduzeća.

Javni oglas se preuzima sa web stranice www.sarajevo-sume.ba i ukoliko to učinite dužni ste nas o tome obavijestiti najkasnije do 10.09.2023. godine, putem maila: info@sarajevo-sume.ba. Ponuda ponuđača koji ne obavijeste Ugovorni organ na način na koji je traženo neće se uzimati u obzir

20.07.2023.

Na osnovu Odluke o prodaji šumskih drvnih sortimenata putem licitacije, broj: 0103-2569-6/23 od 20.07.2023. godine, KJP „Sarajevo-šume“ d.o.o. Sarajevo objavljuje:

 

JAVNI OGLAS
Za prodaju šumskih drvnih sortimenata na panju putem licitacije/javnog nadmetanja

 

  1. Predmet prodaje su Šumski drvni sortimenti Trupci klase F,L,I,II,III, TT stubovi, rudno drvo, celuloza i ogrijevno drvo koji se nalaze na prostoru kojim gospodari KJP “Sarajevo šume“ d.o.o. Sarajevo (Definisan administrativnim granicama Kantona Sarajevo).

 

   Kvalitet, dimezije i mjere šumskih drvnih sortimenata su u skladu sa važećim standardima.

 

  1. Rok za podonošenje ponuda: Ponude dostaviti u zatvorenoj koverti najkasnije do: 28.07.2023. godine do 14:00 sati na protokol KJP „Sarajevo-šume“ d.o.o. Sarajevo.

 

Napomena: Sve neophodne informacije za Javni oglas mogu se dobiti na broj tel. 033/219-172.

 

Objava cijelog teksta javnog oglasa može se naći na Web stranici www.sarajevo-sume.ba.

Javni oglas se preuzima sa web stranice www.sarajevo-sume.ba i ukoliko to učinite dužni ste nas o tome obavijestiti najkasnije do 27.07.2023. godine, putem maila: info@sarajevo-sume.ba. Ponuda ponuđača koji ne obavijeste Ugovorni organ na način na koji je traženo neće se uzimati u obzir

12.07.2023.

Na osnovu Statuta  i Pravilnika o načinu žigosanja, obrojčavanja, premjeravanja, sadržaju i načinu izdavanja otpremnog iskaza za drvo i nedrvne (sekundarne) šumske proizvode te o uzgoju, iskorištavanju, sakupljanju i prometu nedrvnih(sekundarnih) šumskih proizvoda i Odluke Nadzornog odbora preduzeća direktor KJP „Sarajevo-šume“ d.o.o. Sarajevo dana  12.07.2023 raspisuje:

J A V N I   P O Z I V
za sakupljanje i otkup nedrvnih šumskih proizvoda za 2023. godinu

Pozivaju se otkupljivači sekundarnih šumskih proizvoda za sklapanje ugovora i izdavanje akreditacija za sakupljanje i otkup nedrvnih šumskih proizvoda u toku 2023. godine.

Sekundarnim šumskim proizvodima smatraju se: ljekovito i aromatsko bilje, šumski proizvodi (pitomi kesten, orah, lješnjak, divlje jabuke i kruške, šipak, borovnica, maline, drenjke, trnjine, jagode i dr.) gljive, puževi, rakovi, pijavice,  lišajevi, mahovine, iglice, češeri-šišarke, kora ljekovitog drveća, smola, pijesak, kamen.

Javni poziv ostaje otvoren do 31.12.2023 godine.

0 0