Maršala Tita 7/II, 71 000 Sarajevo, + 387 33 219 172, info@sarajevo-sume.ba
Informacija o konkursnoj proceduri prijema uposlenika

Posjeta ministra privrede Kantona Sarajevo Adnana Delića, KJP "Sarajevo-šume" d.o.o. Sarajevo

Slika
Ministar privrede Kantona Sarajevo, Adnan Delić, u okviru obilaska i upoznavanja sa javnim ustanovama, upravama i preduzećima, posjetio je danas KJP “Sarajevo-šume” d.o.o. Sarajevo. Uprava preduzeća upoznala je ministra Delića i njegove saradnike sa osnovnim problemima sa kojim se susreće preduzeće prilikom provođenja redovnih aktivnosti. Poseban naglasak stavljen je na problem kontinuiranog nedostataka radne snage i realizaciju projekata iz sredstava OKFŠ-a iz 2019. godine.

Naslov

Slika
JAVNI OGLAS
Za prodaju osnovnih sredstava putem javne licitacije.

25.12.2020. god.
Slika
Tenderska Dokumentacija 
za nabavku usluga putem posebnog postupka
iz Anex II dio B ZJN BiH ( Usluge sječe)

30.11.2020.god, 13:45

JAVNI OGLAS - Za prodaju šumskih drvnih sortimenata putem ugovora za sukcesivnu isporuku u 2021.godini

Slika

Na osnovu Odluke o prodaji šumskih drvnih sortimenata broj:0103-3125-4/20 od 18.11.2020. godine putem ugovora za sukcesivnu isporuku u toku 2021 godine, KJP "Sarajevo – šume"d.o.o. Sarajevo objavljuje: JAVNI OGLAS - za prodaju šumskih drvnih sortimenata putem ugovora za sukcesivnu isporuku u 2021 godini

27.11.2020.god

Slika
Na osnovu odluke o javnoj prodaji rashodovanih sredstava putem licitacije / javnog nadmetanja, broj: 0103-1348-6/20 od 27.10.2020 godine KJP“Sarajevo-šume“d.o.o. Sarajevo objavljuje: JAVNI OGLAS za prodaju rashodovanih sredstava putem licitacije / javnog nadmetanja
Slika
Obavještavamo svoje uposlenike, poslovne partnere, vladine i nevladine organizacije, općine na području Kantona Sarajevo, lokalno stanovništvo, kao i ostale ustanove i institucije, da će se u periodu od 20.08 do 21.08. 2020. godine izvršiti kontrola provedbe FSCTM standarda na području na kojem se nalaze šume kojima gospodare KJP "Sarajevo-šume" d.o.o. Sarajevo. FSC certifikat je svojevrsna potvrda  k...
Slika
Dana 06.02.2020. godine u prostorijama KJP ,,Sarajevo-šume“ d.o.o. Sarajevo, održan je sastanak predstavnika Uprave za šumarstvo Kantona Sarajevo i KJP ,,Sarajevo-šume" d.o.o. Sarajevo. Tema sastanka je pravovremeno sačinjavanje prijedloga Projekata, koji bi bili finansirani iz sredstava OKFŠ-a, po Programu utroška namjenskih sredstava (OKFŠ-a) za 2020., godinu. Obim Programa Utroška namjenskih sredstava je ...
Slika
Održan i drugi trening u sklopu 52. EFNS u Poljskoj, a upriličeno je i zvanično otvorenje takmičenja.Takmičenje za našu ekipu je završeno. Ove godine po prvi put BiH je imala veći broj takmičara, što je priprema za narednu godinu, kada kao domaćin očekujemo jos više prijavljenih učesnika iz BiH. Želja za dolaskom u Sarajevo na 53.EFNS je ogromna- Norvežani, Njemci, Slovenci i mnogi drugi najavljeni su u...
Slika
52. EFNS u periodu od 19-25. januara 2020. godine održava se u Poljskom gradu Duszniki-Zdroj.EFNS predstavlja Evropsko takmičenje radnika u šumarstvu u nordijskom skijanju.Ekipa KJP “Sarajevo-šume” d.o.o. zajedno sa ostalim kolegama iz drugih šumarija je 19.1.2020 stigla u Poljsku, a povodom učešća na 52. EFNS međunarodnom takmičenju. Danas je obavljen i prvi trening, a ispred KJP ,,Sarajevo-šum...
Slika
KJP „Sarajevo – šume“ d.o.o. Sarajevo su u saradnji sa Fondom za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine u periodu od augusta do novembra mjeseca 2019. godine izvršili realizaciju projekta pod nazivom „Uređenje zelenih površina u urbanim sredinama na ŠVGP „BISTRIČKO“  G.J. “Vogošća Bulozi“ odjel 38/a“ Lokalitet „Hum“. Zbog izuzetnih pejzažnih i prirodnih vrijednosti, bogatstva i raznolikosti biljnog i životinjsk...
Slika
Studenti V godine studija (34 studenta) u pratnji Prof.dr. Sabina Delić i Prof. dr. Dženan Bećirović posjetili su firmu KJP ,,Sarajevo-šume" d.o.o. Sarajevo.                                       Ispred KJP ,,Sarajevo-šume" d.o.o. Sarajevo prisutnima su se obratili  Amir Joldo dipl.ecc - direktor i mr.sci. Muamer Bešlija - Izvršni direktor Oblasti za opće poslove koji su zaželili dobrodošlicu, izrazili nadu da će posjeta kori...
0 0