Maršala Tita 7/II, 71 000 Sarajevo, + 387 33 219 172, info@sarajevo-sume.ba

Organizaciona struktura


Organizaciona struktura i djelatnost Preduzeća utvrđeni su Statutom i Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta. Preduzeće je organizovano na funkcionalnom, radno-procesnom i teritorijalnom principu. Osnovna djelatnost Preduzeća obavlja se kroz sljedeće organizacione dijelove

 

OBLAST ZA OPŠTE POSLOVE

 

1. Služba za ekonomsko-finansijske poslove

2. Služba za marketing i komercijalne poslove

3. Služba za opće, pravne i kadrovske poslove

4. Služba za imovinsko-pravne poslove

5. Služba za zaštitu ljudi i imovine

 

OBLAST ZA ŠUMARSTVO

 

1. Sektor za uzgoj, zaštitu i korištenje šuma

    1.1. Služba za uzgoj i zaštitu šuma

    1.2. Služba plana i analize

    1.3. Služba za pripremu i projektovanje

    1.4. Služba transporta i održavanja mehanizacije

    1.5. Služba za održavanje šumskih komunikacija i objekata

    1.6. Služba za lov i lovni turizam

    1.7. Služba za druge proizvode šume

    1.8. Šumska uprava Srednje

    1.9. Šumska uprava Hadžići

    1.10. Šumska uprava Trnovo


2. Sektor za ekologiju i upravljanje zaštićenim područjima

    2.1. Služba za zaštićena područja

Organizacijski grafikon:

0 0