Maršala Tita 7/II, 71 000 Sarajevo, + 387 33 219 172, info@sarajevo-sume.ba

Razni projekti i saradnje

Da KJP ,,Sarajevo-šume" d.o.o. Sarajevo pružaju podršku i da su za svaki vid saradnje pokazuje veliki broj realizovanih akcija na pošumljavanju, ambijentalnim uređenjima pejzaža, izletišta.
Svake godine preduzeće realizuje  više projekata na sadnji sadnica i obilježavanje bitnih ekoloških datuma. Učešće i realizaciji ovakvih projekata uzeli su predstavnici slijedećih organizacija, institucija i to:
0 0