Maršala Tita 7/II, 71 000 Sarajevo, + 387 33 219 172, info@sarajevo-sume.ba
Na ovoj stranici možete naći poslovne akte preduzeća koje se objavljuju po ”Uredbi o vrsti i postupku objavljivanja propisa i javnosti rada organa uprave, javnih preduzeća, javnih ustanova i pravnih lica čije je osnivač Kanton Sarajevo”.
0 0