Maršala Tita 7/II, 71 000 Sarajevo, + 387 33 219 172, info@sarajevo-sume.ba

Misija, vizija i strateški ciljevi


Misija


Naša misija je da štitimo okolinu i upravljamo šumama Kantona Sarajevo kao prirodnim resursom, u skladu sa važećim zakonima i standardima, a u najboljem interesu stanovništva Kantona.

Vizija

KJP "Sarajevo-šume" d.o.o. će upravljati šumskim bogatstvom na održiv način tako da obezbjeđuje stalni rast okolinskih, društvenih i ekonomskih dobrobiti za stanovništvo i privredu Sarajevskog kantona. KJP "Sarajevo-šume" d.o.o. će postati vodeće šumsko preduzeće u regiji, prepoznatljivo po brizi za zaštitu okoline, primjeni najnovihjih naučnih metoda i znanja, po kvalitetu i inovatorstvu u održavanju i unapređivanju svih šumskih resursa.

Politika kvaliteta i okolinskog upravljanja

U ostvarivanju Misije i Vizije rukovodstvo KJP "Sarajevo-šume" d.o.o. je opredjeljeno da:

  • Trajno gospodari šumskim bogatstvom vodeći računa da očuva njegovu prirodnu strukturu i raznolikost i pritom stalno povećava stabilnost i kvalitet privrednih i opće korisnih funkcija šuma.
  • Obezbijedi da se šumskim bogatstvom Kantona Sarajevo upravlja na ekološki održiv način, da štiti i unapređuje šumsko bogatstvo, obezbjeđuje poželjan vodni režim i održava biljni i životinjski svijet.
  • Štiti šume i okoliš od negativnih uticaja bilo kakvog porijekla i da prilikom obavljanja svojih aktivnosti uključuje prevenciju zagađivanja okoliša i da nanosi što manje štete šumskom biljnom i životinjskom svijetu i okolini općenito.
  • Kroz prodaju drveta i šumskih proizvoda obezbijedi stalni razvoj i unapređenje ekološke obnove i zaštite šuma, da obezbijedi razvoj proizvodnje i novih proizvoda, da obezbijedi smanjenje zagađivanja okoliša, opasnosti od požara i održavanja zdravlja šuma.
  • Obezbijedi kontinuirano snabdjevanje i isporuku kvalitetnog drveta za potrebe stanovništva i privrede.
  • Permanentno obučava i motivira zaposlene da postižu potrebnu kompetentnost i savjesnost o važnosti odnosa prema kupcima, prema kvalitetu i prema okolini.
  • Obavezuje i motivira svoje partnere da stalno poboljšavaju kvalitet proizvoda i usluga i svoj odnos prema okolini.
  • Obezbijedi uspješnost u poslovanju moderne organizacije uz poštivanje relevantnih zakona, propisa i usvojenih standarda te da efikasnim upravljanjem održava dobre odnose sa kupcima, partnerima, državnim organima, zaposlenicima i društvenom zajednicom.
  • Ispunjava zahtjeve i stalno poboljšava efikasnost i efektivnost sistema upravljanja kvalitetom i okolinskog upravljanja osiguravajući tako usaglašenost sa standardima FSC certifikata.

0 0