Maršala Tita 7/II, 71 000 Sarajevo, + 387 33 219 172, info@sarajevo-sume.ba
Šumsko privredna osnova za šumskoprivredno područje "GORNJEBOSANSKO" sa rokom važnosti od 01.01.2013. do 31.12.2022. godine
Šumsko privredna osnova za šumskoprivredno područje "BISTRIČKO" sa rokom važnosti od 01.01.2015. do 31.12.2024. godine
Šumsko privredna osnova za šumskoprivredno područje "IGMANSKO" sa rokom važnosti od 01.01.2014. do 31.12.2023. godine
Šumsko privredna osnova za šumskoprivredno područje "TRNOVSKO" sa rokom važnosti od 01.01.2015. do 31.12.2024. godine
0 0