Maršala Tita 7/II, 71 000 Sarajevo, + 387 33 219 172, info@sarajevo-sume.ba

Odbor za reviziju


Odbor za reviziju čine vršilac dužnosti predsjednika i dva vršioca dužnosti člana.

  • Hodžić Almir - vršilac dužnosti predsjednika Odbora za reviziju

  • Babić Adnan - vršilac dužnosti člana Odbora za reviziju

  • Stočanin Ilvana - vršilac dužnosti člana Odbora za reviziju
0 0