Maršala Tita 7/II, 71 000 Sarajevo, + 387 33 219 172, info@sarajevo-sume.ba

Odbor za reviziju


Odbor za reviziju sastoji se od predsjednika i članova.

  • Gordana Hrenovica - predsjednik Odbora za reviziju

  • Edina Jakubović - član Odbora za reviziju

  • Haris Hojkurić - član Odbora za reviziju
0 0