Maršala Tita 7/II, 71 000 Sarajevo, + 387 33 219 172, info@sarajevo-sume.ba

Nadzorni odbor


Nadzorni odbor Društva sastoji se od predsjednika i članova.

  • Sakib Čutura - vršilac dužnosti predsjednika Nadzornog odbora

  • Nihad Subašić - vršilac dužnosti člana Nadzornog odbora

  • Damir Filipović - vršilac dužnosti člana Nadzornog odbora
0 0