Maršala Tita 7/II, 71 000 Sarajevo, + 387 33 219 172, info@sarajevo-sume.ba

Nadzorni odbor


Nadzorni odbor Društva sastoji se od predsjednika i članova.

  • Almin Tufo - predsjednik Nadzornog odbora

  • Velid Halilović - član Nadzornog odbora

  • Elma Karišik - član Nadzornog odbora
0 0