Maršala Tita 7/II, 71 000 Sarajevo, + 387 33 219 172, info@sarajevo-sume.ba

Uprava preduzeća


Upravu preduzeća čine:


  • Samir Omerović, dipl.ing.šum. - Direktor Preduzeća
0 0