Maršala Tita 7/II, 71 000 Sarajevo, + 387 33 219 172, info@sarajevo-sume.ba

Upravu preduzeća čine:


  • Samir Omerović, dipl.ing.šum. -  VD Direktor

  • Rizo Tabaković, dipl.ing.šum -  VD Izvršni direktor Oblasti za šumarstvo

  • Halil Sulejmanović, MA prava. -  VD Izvršni direktor Oblasti za opšte poslove

Prema Statutu Preduzeća od 12.09.2017.godine, upravu Preduzeća čini direktor i dva izvršna direktora. 


Uprava preduzeća

0 0