Maršala Tita 7/II, 71 000 Sarajevo, + 387 33 219 172, info@sarajevo-sume.ba
30.12.2021. godine

JAVNI OGLAS Za prodaju šumskih drvnih sortimenata putem ugovora za sukcesivnu isporuku za januar 2022. godine

30.12.2021. godine

JAVNI OGLAS - Za prodaju šumskih drvnih sortimenata putem licitacije-javnog nadmetanja za januar 2022. godinu

31.12.2021. godine

Tenderska dokumentacija za nabavku usluga putem posebnog postupka iz Anex II dio B ZJN BiH i to:

Lot 1. ŠU„Hadžići“,ŠGP „Igmansko“,GJ „Mehina Luka“, Odjel: 93  (sječa i izrada šumskih drvnih sortimenata, animalna vuča - priprema, traktorska vuča sa i bez pripreme i iznos i slaganje cijepanog drveta) cca 1.797 m3

Lot 2. ŠU„Hadžići“,ŠGP „Igmansko“,GJ „Mehina Luka“, Odjel: 94  (sječa i izrada šumskih drvnih sortimenata, animalna vuča - priprema, traktorska vuča sa i bez pripreme i iznos i slaganje cijepanog drveta) cca 1.544 m3


Napomena: Tendersku dokumentaciju možete preuzeti sa web stranice www.sarajevo-sume.ba i ukoliko to učinite dužni ste nas o tome obavijestiti najkasnije do 13.01.2022. godine, putem maila: info@sarajevo-sume.ba. Ponude ponuđača koji ne obavjeste Ugovorni organ na način na koji je traženo neće se uzimati u obzir.

31.12.2021. godine

Tenderska dokumentacija za nabavku usluga putem posebnog postupka iz Anex II dio B ZJN BiH i to:

Lot 1. ŠU„Trnovo“,ŠGP „Trnovsko“,GJ „Crna Rijeka Željeznica“, Odjel: 40  (sječa i izrada šumskih drvnih sortimenata, animalna vuča - priprema, traktorska vuča sa i bez pripreme i iznos i slaganje cijepanog drveta) cca 5.014 m3

Lot 2. ŠU„Trnovo“,ŠGP „Trnovsko“,GJ „Crna Rijeka Željeznica“, Odjel: 42  (sječa i izrada šumskih drvnih sortimenata, animalna vuča - priprema, traktorska vuča sa i bez pripreme i iznos i slaganje cijepanog drveta) cca 3.556 m3

Napomena: Tendersku dokumentaciju možete preuzeti sa web stranice www.sarajevo-sume.ba i ukoliko to učinite dužni ste nas o tome obavijestiti najkasnije do 13.01.2022. godine, putem maila: info@sarajevo-sume.ba. Ponude ponuđača koji ne obavjeste Ugovorni organ na način na koji je traženo neće se uzimati u obzir.

Javni oglas za prodaju šumskih drvnih sortimenata na panju putem licitacije/javnog nadmetanja

JAVNI OGLAS ZA PRODAJU RASHODOVANIH SREDSTAVA PUTEM LICITACIJE/JAVNOG NADMETANJA

Tenderska dokumentacija za nabavku usluga putem posebnog postupka iz Anex II dio B ZJN BiH i to:

Usluge sječe: ŠU „Trnovo”, ŠGP “Trnovsko”, GJ “Crna Rijeka Željeznica”, Odjel 61. (sječa i izrada šumskih drvnih sortimenata, animalna vuča - priprema, traktorska vuča sa i bez pripreme i iznos i slaganje cijepanog drveta), = cca 2.978 m3
Napomena: Tendersku dokumentaciju možete preuzeti sa web stranice www.sarajevo-sume.ba i ukoliko to učinite dužni ste nas o tome obavijestiti najkasnije do 03.11.2021. godine, putem maila: info@sarajevo-sume.ba. Ponude ponuđača koji ne obavjeste Ugovorni organ na način na koji je traženo neće se uzimati u obzir.

JAVNI OGLAS

JAVNI OGLAS Za prodaju šumskih drvnih sortimenata putem licitacije/javnog nadmetanja za oktobar 2021. godine

Javni oglas za prodaju šumskih drvnih sortimenata na panju putem licitacije/javnog nadmetanja

Tenderska dokumentacija za nabavku usluga putem posebnog postupka iz Anex II dio B ZJN BiH i to:

Lot 1. ŠU „Trnovo”, ŠGP “Trnovsko”, GJ “Hojta Presjenica”, Odjel 19 (sječa i izrada šumskih drvnih sortimenata, animalna vuča - priprema, traktorska vuča sa i bez pripreme i iznos i slaganje cijepanog drveta), = cca 2.686 m3

Lot 2. ŠU “Hadžići”, ŠGP “Igmansko”, GJ “Zujevina”, odjel 21, (sječa i izrada šumskih drvnih sortimenata, animalna vuča - priprema i traktorska vuča sa i bez pripreme), = cca 1.240 m3

Napomena: Tendersku dokumentaciju možete preuzeti sa web stranice www.sarajevo-sume.ba i ukoliko to učinite dužni ste nas o tome obavijestiti najkasnije do 16.09.2021. godine, putem maila: info@sarajevo-sume.ba. Ponude ponuđača koji ne obavjeste Ugovorni organ na način na koji je traženo neće se uzimati u obzir.

Tenderska dokumentacija za nabavku usluga putem posebnog postupka iz Anex II dio B ZJN BiH Usluge sječe, i to:

Lot 1. ŠU „Trnovo”, ŠGP “Trnovsko”, GJ “Hojta Presjenica”, Odjel 19 (sječa i izrada šumskih drvnih sortimenata, animalna vuča - priprema, traktorska vuča sa i bez pripreme i iznos i slaganje cijepanog drveta), = cca 2.686 m3
Lot 2. ŠU „Trnovo”, ŠGP “Trnovsko”, GJ “Hojta Presjenica”, Odjel 20, (sječa i izrada šumskih drvnih sortimenata, animalna vuča - priprema, traktorska vuča sa i bez pripreme i iznos i slaganje cijepanog drveta), = cca 2.750 m3
Lot 3. ŠU “Hadžići”, ŠGP “Igmansko”, GJ “Zujevina”, odjel 21, (sječa i izrada šumskih drvnih sortimenata, animalna vuča - priprema i traktorska vuča sa i bez pripreme), = cca 1.240 m3
Lot 4. ŠU “Hadžići”, ŠGP “Igmansko”, GJ “Zujevina”, odjel 22, (sječa i izrada šumskih drvnih sortimenata, animalna vuča - priprema, lifranje - priprema, traktorska vuča sa i bez pripreme i iznos i slaganje cijepanog drveta), = cca 2.214 m3

Svi ponuđači koju tendersku dokumentaciju preuzmu sa web stranice, dužni su nas o tome obavijestiti najkasnije do 26.8.2021. godine, putem maila: info@sarajevo-sume.ba. Ponude ponuđača koji ne obavjeste Ugovorni organ na način na koji je traženo neće se uzimati u obzir.

Tenderska dokumentacija za nabavku usluga putem posebnog postupka iz Anex II dio B ZJN BiH Usluge sječe, i to:

Lot 1. ŠU „Srednje”, VŠP “Bistričko”, GJ “Vučija Luka”, odjel: 19, (sječa i izrada šumskih drvnih sortimenata, animalna vuča - priprema, animalna vuča - direktno i traktorska vuča sa i bez pripreme), = cca 1.581 m3

Lot 2. ŠU “Hadžići”, ŠGP “Igmansko”, GJ “Igman”, odjel 54, (sječa i izrada šumskih drvnih sortimenata, animalna vuča - priprema, traktorska vuča sa i bez pripreme i iznos i slaganje cijepanog drveta), = cca 3.711 m3

Lot 3. ŠU “Hadžići”, ŠGP “Igmansko”, GJ “Igman”, odjel 61, (sječa i izrada šumskih drvnih sortimenata, animalna vuča - priprema, animalna vuča - direktno i traktorska vuča sa i bez pripreme), = cca 2.204 m3

Napomena:Svi ponuđači koju tendersku dokumentaciju preuzmu sa web stranice, dužni su nas o tome obavijestiti najkasnije do 5.8.2021. godine, putem maila: info@sarajevo-sume.ba. Ponude ponuđača koji ne obavjeste Ugovorni organ na način na koji je traženo neće se uzimati u obzir.

Tenderska dokumentacija za nabavku usluga putem posebnog postupka iz Anex II dio B ZJN BiH Usluge sječe, i to:

ŠU„Trnovo“,ŠGP „Trnovsko“,GJ „Crna Rijeka Željeznica“, Odjeli 37 i 38  (sječa i izrada šumskih drvnih sortimenata, animalna vuča - priprema, traktorska vuča sa i bez pripreme i iznos i slaganje cijepanog drveta) cca 6.700 m3

Napomena:Svi ponuđači koju tendersku dokumentaciju preuzmu sa web stranice, dužni su nas o tome obavijestiti putem maila: info@sarajevo-sume.ba. Ponude ponuđača koji ne obavjeste Ugovorni organ na način na koji je traženo neće se uzimati u obzir.

Naslov

09.08.2021 08:04
Slika
Obavještavamo svoje uposlenike, poslovne partnere, vladine i nevladine organizacije, općine na području Kantona Sarajevo, lokalno stanovništvo, kao i ostale ustanove i institucije, da će se u periodu od 19.08 do 20.08. 2021. godine izvršiti kontrola provedbe FSCTM standarda na području na kojem se nalaze š...

POZIV ZA POŠUMLJAVANJE

22.06.2021 12:13
Slika
S ciljem podizanja svijesti u društvu, a obzirom da je pošumljavanje vid oružja za održavanje takozvanih pluća Zemlje, KJP “Sarajevo-šume“ d.o.o. Sarajevo, poziva sve firme, škole, fakultete, vrtiće, nevladine organizacije, udruženja, volontere kao i sve druge zainteresovane da se pridruže našoj akciji pošumlj...
Slika
U protekloj sedmici u posjeti kod potencijalnog investitora u Švicarskoj boravio je v.d. Izvršni direktor Sulejmanović Halil. U Švicarskom gradu Fribourg investitori su prezentovali svoj dugogodišnji rad, završene ali i planirane projekte te upoznali našeg predstavnika sa projektima koji su u implem...

20.05. Svjetski dan pčela

20.05.2021 19:15
Slika
Direktor KJP ”Sarajevo-šume” d.o.o. Sarajevo, Samir Omerovic (dipl. ing. šumarstva) uveo nas je u pojam i značaj Šumskog pčelarstva:

JAVNI OGLAS - Za učešće u Programu sufinansiranja javnih radova

Tenderska Dokumentacija Za nabavku usluga Putem posebnog postupka iz Anex II dio B ZJN BiH Usluge sječe, i to:

Lot 1. ŠU„Hadžići“,ŠGP „Igmansko“,GJ „Zujevina“, odjeli 45. i 46. (sječa, izrada šumskih drvnih sortimenata, animalna vuča - priprema, lifranje- priprema, traktorska vuča sa i bez pripreme i iznos i slaganje cijepanog drveta) cca 4.948 m3

 

Lot 2. ŠU„Srednje“,ŠGP „Gornjebosansko“,GJ „Kaljina Bioštica“, Odjel 211. (sječa, izrada šumskih drvnih sortimenata, animalna vuča - priprema, animalna vuča-direktno i traktorska vuča sa i bez pripreme) cca 4.169 m3


NAPOMENA; Svi ponuđači koju tendersku dokumentaciju preuzmu sa web stranice, dužni su nas o tome obavijestiti putem maila: info@sarajevo-sume.ba

Tenderska Dokumentacija Za nabavku usluga Putem posebnog postupka iz Anex II dio B ZJN BiH Usluge sječe, i to:


ŠU "Srednje", VŠP "Bistričko¨, GJ "Vučija luka", Odjel 10. (sječa i izrada šumskih drvnih sortimenata, animalna vuča - priprema, traktorska vuča sa i bez pripreme i iznos i slaganje cijepanog drvata) cca 2.240 m³


NAPOMENA; Svi ponuđači koju tendersku dokumentaciju preuzmu sa web stranice, dužni su nas o tome obavijestiti putem maila: info@sarajevo-sume.ba

JAVNI KONKURS ZA IZBOR I IMENOVANJE ČLANOVA NADZORNOG ODBORA KJP „SARAJEVO-ŠUME” DOO SARAJEVO

Tenderska Dokumentacija Za nabavku usluga Putem posebnog postupka iz Anex II dio B ZJN BiH Usluge sječe, i to:

Lot 1. ŠU„Trnovo“,ŠGP „Trnovsko“,GJ „Crna Rijeka Željeznica“, Odjeli 37 i 38  (sječa i izrada šumskih drvnih sortimenata, animalna vuča - priprema, traktorska vuča sa i bez pripreme i iznos i slaganje cijepanog drveta) cca 6.700 m3

 

Lot 2. ŠU„Trnovo“,ŠGP „Trnovsko“,GJ „Crna Rijeka Zeljeznica“, Odjel 68 (sječa i izrada šumskih drvnih sortimenata, animalna vuča - priprema, traktorska vuča sa i bez pripreme i iznos i slaganje cijepanog drveta) cca 1.925 m

 

Lot 3. ŠU„Trnovo“,ŠGP „Trnovsko“,GJ „Gornja Rakitnica“, Odjel 63 (sječa i izrada šumskih drvnih sortimenata, animalna vuča - priprema,traktorska vuča sa i bez pripreme i iznos i slaganje cijepanog drveta) cca 3.314 m3  

NAPOMENA; Svi ponuđači koju tendersku dokumentaciju preuzmu sa web stranice, dužni su nas o tome obavijestiti putem maila: info@sarajevo-sume.ba

JAVNI KONKURS

Slika
Međunarodni dan akcije za klimu (International Climate Action Day). To je globalna akcija koja se obilježava u više od 170 država svijeta, svakog 15. maja. Termin klimatske promjene koristimo kada govorimo o promjenama klime koje se događaju od početka dvadesetog vijeka. Promjene koje su regis...
Informacija o konkursnoj proceduri prijema uposlenika

Posjeta ministra privrede Kantona Sarajevo Adnana Delića, KJP "Sarajevo-šume" d.o.o. Sarajevo

Slika
Ministar privrede Kantona Sarajevo, Adnan Delić, u okviru obilaska i upoznavanja sa javnim ustanovama, upravama i preduzećima, posjetio je danas KJP “Sarajevo-šume” d.o.o. Sarajevo. Uprava preduzeća upoznala je ministra Delića i njegove saradnike sa osnovnim problemima sa kojim se susreće preduzeće prilikom provođenja redovnih aktivnosti. Poseban naglasak stavljen je na problem kontinuiranog nedostataka radne snage i realizaciju projekata iz sredstava OKFŠ-a iz 2019. godine.

Naslov

Slika
Tenderska Dokumentacija 
za nabavku usluga putem posebnog postupka
iz Anex II dio B ZJN BiH ( Usluge sječe)

30.11.2020.god, 13:45

27.11.2020.god

Slika
Na osnovu odluke o javnoj prodaji rashodovanih sredstava putem licitacije / javnog nadmetanja, broj: 0103-1348-6/20 od 27.10.2020 godine KJP“Sarajevo-šume“d.o.o. Sarajevo objavljuje: JAVNI OGLAS za prodaju rashodovanih sredstava putem licitacije / javnog nadmetanja
Slika
Obavještavamo svoje uposlenike, poslovne partnere, vladine i nevladine organizacije, općine na području Kantona Sarajevo, lokalno stanovništvo, kao i ostale ustanove i institucije, da će se u periodu od 20.08 do 21.08. 2020. godine izvršiti kontrola provedbe FSCTM standarda na području na kojem se nalaze šume kojima gospodare KJP "Sarajevo-šume" d.o.o. Sarajevo. FSC certifikat je svojevrsna potvrda  k...
Slika
Dana 06.02.2020. godine u prostorijama KJP ,,Sarajevo-šume“ d.o.o. Sarajevo, održan je sastanak predstavnika Uprave za šumarstvo Kantona Sarajevo i KJP ,,Sarajevo-šume" d.o.o. Sarajevo. Tema sastanka je pravovremeno sačinjavanje prijedloga Projekata, koji bi bili finansirani iz sredstava OKFŠ-a, po Programu utroška namjenskih sredstava (OKFŠ-a) za 2020., godinu. Obim Programa Utroška namjenskih sredstava je ...
Slika
Održan i drugi trening u sklopu 52. EFNS u Poljskoj, a upriličeno je i zvanično otvorenje takmičenja.Takmičenje za našu ekipu je završeno. Ove godine po prvi put BiH je imala veći broj takmičara, što je priprema za narednu godinu, kada kao domaćin očekujemo jos više prijavljenih učesnika iz BiH. Želja za dolaskom u Sarajevo na 53.EFNS je ogromna- Norvežani, Njemci, Slovenci i mnogi drugi najavljeni su u...
Slika
52. EFNS u periodu od 19-25. januara 2020. godine održava se u Poljskom gradu Duszniki-Zdroj.EFNS predstavlja Evropsko takmičenje radnika u šumarstvu u nordijskom skijanju.Ekipa KJP “Sarajevo-šume” d.o.o. zajedno sa ostalim kolegama iz drugih šumarija je 19.1.2020 stigla u Poljsku, a povodom učešća na 52. EFNS međunarodnom takmičenju. Danas je obavljen i prvi trening, a ispred KJP ,,Sarajevo-šum...
Slika
KJP „Sarajevo – šume“ d.o.o. Sarajevo su u saradnji sa Fondom za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine u periodu od augusta do novembra mjeseca 2019. godine izvršili realizaciju projekta pod nazivom „Uređenje zelenih površina u urbanim sredinama na ŠVGP „BISTRIČKO“  G.J. “Vogošća Bulozi“ odjel 38/a“ Lokalitet „Hum“. Zbog izuzetnih pejzažnih i prirodnih vrijednosti, bogatstva i raznolikosti biljnog i životinjsk...
Slika
Studenti V godine studija (34 studenta) u pratnji Prof.dr. Sabina Delić i Prof. dr. Dženan Bećirović posjetili su firmu KJP ,,Sarajevo-šume" d.o.o. Sarajevo.                                       Ispred KJP ,,Sarajevo-šume" d.o.o. Sarajevo prisutnima su se obratili  Amir Joldo dipl.ecc - direktor i mr.sci. Muamer Bešlija - Izvršni direktor Oblasti za opće poslove koji su zaželili dobrodošlicu, izrazili nadu da će posjeta kori...
0 0