Maršala Tita 7/II, 71 000 Sarajevo, + 387 33 219 172, info@sarajevo-sume.ba
30.12.2022.godine

JAVNI OGLAS

JAVNI OGLAS

Javni oglas za prodaju osnovnih sredstava putem javne licitacije.

25.12.2020. god.
Na osnovu odluke o javnoj prodaji rashodovanih sredstava putem licitacije / javnog nadmetanja, broj: 0103-1348-6/20 od 27.10.2020 godine KJP“Sarajevo-šume“d.o.o. Sarajevo objavljuje:  JAVNI OGLAS Za prodaju rashodovanih sredstava putem licitacije / javnog nadmetanja Rok za podnošenje ponuda: Ponude slati ...
Na osnovu Odluke o  prodaji šumskih drvnih sortimenata putem licitacije za Maj 2020. godine, broj: 0103-1220-3/20 od 08.05.2020. godine, KJP „Sarajevo-šume“ d.o.o. Sarajevo objavljuje: JAVNI OGLAS Za prodaju šumskih drvnih sortimenata putem licitacije/javnog nadmetanja za Maj 2020. godine Predmet prodaje...
Na osnovu Odluke o  prodaji šumskih drvnih sortimenata putem licitacije za 2020. godinu, broj: 0103-833-5/20 od 19.03.2020. godine, KJP „Sarajevo-šume“ d.o.o. Sarajevo objavljuje:  JAVNI OGLAS Za prodaju šumskih drvnih sortimenata putem licitacije/javnog nadmetanja za  2020. godinu    Predmet prodaje su ...
Na osnovu Odluke o  prodaji šumskih drvnih sortimenata putem licitacije za februar i mart 2020. godine, broj: 0103-486-4/19 od 17.02.2020. godine, KJP „Sarajevo-šume“ d.o.o. Sarajevo objavljuje:                                                                     JAVNI OGLAS Za prodaju šumskih drvnih sortimenata putem licitacije/javnog...
Na osnovu Odluke o  prodaji šumskih drvnih sortimenata putem licitacije za januar 2020. godine, broj: 0103-3906-7/19 od 24.12.2019. godine, KJP „Sarajevo-šume“ d.o.o. Sarajevo objavljuje:  JAVNI OGLAS Za prodaju šumskih drvnih sortimenata putem licitacije - javnog nadmetanja za Januar 2020   P...
Na osnovu Odluke o prodaji šumskih drvnih sortimenata broj:0103-3854-4/19 od 17.12.2019. godine putem ugovora za sukcesivnu isporuku u toku 2020 godine, KJP "Sarajevo – šume"d.o.o. Sarajevo objavljuje:  JAVNI OGLAS       Za prodaju šumskih drvnih sortimenata putem ugovora za sukcesivnu isporuku u 2020.godin...
Na osnovu Odluke o prodaji šumskih drvnih sortimenata putem licitacije - javnog nadmetanja, broj: 0103-3045-2/19 od 17.10.2019. godine KJP „Sarajevo-šume“ d.o.o. Sarajevo objavljuje:  JAVNI OGLAS Za prodaju šumskih drvnih sortimenata putem licitacije - javnog nadmetanja  1.Predmet prodaje su Šumski d...
0 0